KOEPEL VAN BEWONERSCOMMISSIES VOOR SSH HUURDERS

BoKS is de koepelorganisatie voor alle huurders van woningcorporatie SSH. BoKS is een belangenbehartiger en behandelt complexoverstijgende belangen van de ruim 19.000 SSH-huurders.

LAATSTE NIEUWS

Duurzaamheidsvisie

Duurzaamheid is een thema wat men tegenwoordig vaak tegen komt.…
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+